Krakowska Szkoła Restauratorów

Opis

Przygotowaliśmy projekt graficzny strony dla Krakowskiej Szkoły Restauratorów. Opracowaliśmy dwie koncepcje nowej strony www.

Dodatkowo w ramach współpracy byliśmy odpowiedzialni za zaprojektowanie i wdrożenie systemu wsparcia obsługi klienta, dzięki czemu czas wymagany do obsługi zamówienia kursu skrócił się do kilku minut. Dodatkowo dzięki wdrożonemu systemowi klient mógł zdigitalizować dokumenty związane z procesem obsługi kursów.

W ramach współpracy przygotowywaliśmy również graficzne projekty materiałów reklamowych.

Informacje

  • Zakres prac: Grafika, Koncept, Programowanie, Wsparcie,